Účtovnícke služby

Nechajte to na nás…

Spoločnosť MIDIOS, s. r. o. ponúka pravidelné vedenie, alebo jednorazové spracovanie:

  • podvojné účtovníctvo,
  • jednoduché účtovníctvo,
  • daňová evidencia,
  • mzdové účtovníctvo,
  • vypracovanie daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby,

 

 • v rámci vedenia účtovníctva spracujeme všetky potrebné výstupy: „ Daňové priznanie z príjmu, účtovnú závierku, daňové priznanie DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH, daň z motorových vozidiel, výkazy pre Sociálnu poisťovňu, výkazy pre zdravotné poisťovne, prihlášky a odhlášky zamestnancov v poisťovniach, výplatné pásky, mzdové listy, výkazy pre Štatistický úrad “…