Cenník

Ceny sú súčasťou uzatvorenej dohody s klientom…

Ceny sú súčasťou uzatvorenej dohody s klientom. Ceny stanovujeme mesačne , prípadne aj štvrťročne podľa obdobia platenia DPH, alebo ročne pri jednorazovom ročnom spracovaní účtovníctva. Splatné sú na základe vystavenej faktúry za obdobie (mesiac, štvrťrok, alebo rok).

Na základe údajov, ktoré nám poskytnete o službách ktoré od nás budete žiadať, o predpokladanom rozsahu prác, predmete podnikania, počte zamestnancov, počte registračných pokladní, počte predajní, o obchodných partneroch v iných krajinách a iných špeciálnych požiadavkách na nás, Vám vypracujeme cenovú ponuku na mesačný paušál.