O spoločnosti

Máme potrebné skúsenosti…

Naše praktické skúsenosti s vedením účtovníctva siahajú až do roku 1997.

Najprv ako zamestnanci, neskôr SZČO. V roku 2009 sme previedli zmenu na právnickú osobu a založili spoločnosť MIDIOS, s. r. o., s hlavným predmetom podnikania: „Vedenie účtovníctva“.

Spolupracujeme s podnikateľmi a firmami podnikajúcimi v rozličných oblastiach (obchod, služby, výroba, doprava,…).

Našimi klientmi sú: SZČO, Urbárske a pozemkové spoločenstvá, Spoločnosti s ručením obmedzeným, Družstvá, Samostatne hospodáriaci roľníci, Občianske združenia a tiež osoby, ktoré potrebujú vypracovať daňové priznanie z dôvodu prenájmu, práce v zahraničí a pod..

Každému nášmu klientovi venujeme osobitnú pozornosť a čas.

Odosielanie daňových priznaní a výkazov na Daňový úrad, Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne, vieme zabezpečiť naším zamestnancom.